+(90) 216 415 5454

Okullarımız


Sağlık Bakım Teknisyenliği Nedir? 
  Toplumdaki  bireylerin bedenen, ruhen kazaya uğraması veya hastalanması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan, hasta, yaralı ya da kazazedenin sağlık merkezlerine ulaştırılmasını sağlayan, Sağlık Bakanlığı’nca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur. 
Sağlık bakım teknisyenliği dalında; aseptik tekniklerine uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, sistem hastalıklarını tanıma, sağlık psikolojisi, yeni doğan ve çocuk sağlığını koruma, mesleki temel uygulamalar ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir. 

Eğitimin Süresi ve İçeriği 

Alan programının toplam eğitim süresi 4 eğitim-öğretim yılıdır. 
Mesleki Eğitimde; Genel Kültür Dersleri yanında Meslek Dersleri ve bunların Uygulamalı Dersleri (hastanelerde) verilmektedir. 12. sınıfta staj eğitimi başlamaktadır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları 

Sağlık bakım teknisyenleri, özel hastane ve poliklinikler, devlet ve üniversite hastaneleri, özel ambulans servisleri ve özel tıp merkezlerinin acil servis ve yoğun bakım alanlarında iş bulabilirler. Özel sektörde sağlık alanında rahatlıkla iş bulmakla birlikte kamu alanında pek çok branşta istihdam edilecektir. 

Mesleki ve Akademik Olanaklar 

2 yıllık ön lisans bölümlerinden bazılarına sınavsız geçme hakları mevcuttur. 2 yıllık Ön lisansı başarıyla bitirenler 4 yıllık lisansa geçmek için öngörülen koşulları yerine getirdikleri takdirde lisans programının 3. ve 4. yıllarından itibaren üniversite eğitimlerine devam ederek yüksek eğitimlerini tamamlayabilirler. 

Sağlık Bakım Teknisyenliği İçin YGS LYS 2 Yıllık Bölümler: 

Acil Durum ve Afet Yönetimi 
Ağız ve Diş Sağlığı 
Ameliyathane Hizmetleri 
Elektronöro fizyoloji 
İlk ve Acil Yardım 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
İş ve Uğraşı Terapisi 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Odyometri 
Otopsi Yardımcılığı 
Perfüzyon Teknikleri 
Podoloji 
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 
Sağlık Bakım Teknisyenliği İçin YGS LYS 4 Yıllık Bölümler: 
Acil Yardım ve Afet Yönetimi YGS-2 
İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 
Perfüzyon YGS-2 
Sağlık Kurumları İşletmeciliği YGS-6 
Sağlık Kurumları Yöneticiliği YGS-6 
Sağlık Kurumları Yönetimi YGS-6 
Sağlık Yönetimi YGS-6 


HEMŞİRE YARDIMCILIĞI NEDİR?

Hemşire Yardımcılığı, muayene için ihtiyaç duyulan kontrollerin yapılması,hastanın günlük temel ihtiyaçlarının karşılanması, hasta ile ilgili gerekli bilgilerin doktor ve hemşireler ile paylaşılması gibi hizmetlerin yerine getirilmesi görevlerini kapsar.

 

PROGRAM HEDEFLERİ 

Artan nüfus, sosyal, kültürel ve ekonomik koşulların değişmesi karşısında sunulan sağlık hizmetlerinin çeşitliliğinin artması beklenen hizmetin sunumunda sağlık profesyonelinin iş yükünü artırmıştır.

Ülkemizde sağlık sektöründe sunulan hizmetlerin gelişmesi, sağlık hizmetlerinden beklentilerin değişmesi ile sağlık profesyoneli nezaretinde yardımcı olarak çalışan ve ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile ilgili sağlık hizmetlerine ulaşımda yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenlerine ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu programda öğrenciye; 

• Mesleki gelişimi sağlama, hastanın beslenmesini sağlama, bilgisayar ofis programlarını kullanma, sağlık hizmetlerinde etkili iletişim kurma, insan vücudunun anatomi ve fizyolojisini tanıma, mesleki hak ve sorumluluklar doğrultusunda çalışma, hastanın tıbbi bakımını destekleme, hastanın kişisel bakımını yapma, hasta/yaralıya ilk yardım uygulama ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir. 
• Hemşire yardımcılığı dalında; aseptik tekniklerine uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, sistem hastalıklarını tanıma, özel bakım uygulamaları, temel ilaç bilgisi, sağlık psikolojisi, kadın hastalıkları ve aile planlaması hizmetlerinde yardım etme, yenidoğan ve çocuk sağlığını koruma ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir. 

PROGRAMIN SÜRESİ 
Programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır
Öğrenciler alan eğitimine 10. sınıfta başlar ve bu sınıfın sonunda dal seçimi yaparak 11 ve 12. sınıfta dal eğitimine devam eder.
Haftalık ders çizelgesinde;
 ortak dersler, alan ve dal dersleri ile seçmeli dersler yer almaktadır. 
Bu derslerdeki yüz yüze öğretim süresinin yanı sıra sınavlar, performans çalışmaları, projeler, yapılan uygulamalar vb. faaliyetler yapılır.BELGELENDİRME 
Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma verilmekte ve diploma Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmektedir. 

STAJ

Öğrenciler, staj çalışmalarına anlaşmalı devlet ve özel hastanelerde 12. Sınıfta çıkarlar. 12. Sınıfta öğrenci Pazartesi ve Salı günü okulda derslerine devam ederken Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sabah 08:00 ile 16:00 saatleri arasında toplamda 24 ders saati olarak anlaşmalı hastanelerde stajlarını yaparlar. Stajlarda hastane sorumlu hemşireleri ve koordinatör öğretmenler öğrencilerin çalışmalarını takip eder.ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında hemşirelerin görev alabileceği yerlerde hemşire nezaretinde çalışırlar. 
Hemşirelerin çalışma alanlarının çok geniş olması dolayısıyla hemşire yardımcılarının da çalışma alanlarının geniş olması anlamına gelmektedir.
MESLEKİ GELİŞİM VE KARİYER OLANAKLARI
Üniversiteye girişlerde 2 yıllık meslek yüksekokulları için ek puan hakkı bulunmaktadır. Öğrenciler iki yıllık bölüm tercihinde bulunacakları zaman 40’ı aşkın sayıda farklı bölüm tercih etme imkânları vardır.
Üniversitelerin dört yıllık bölümlerinden Hemşire olarak mezun olduklarında ameliyat, yoğun bakım, bebek, diyaliz, yara bakım, işyeri ve okul hemşireliği gibi birçok alanda uzmanlaşabilir ve dâhiliye, cerrahi, çocuk ve benzeri bölümlerde profesörlüğe kadar uzanan akademik kariyer yapabilirler.HEMŞİRE YARDIMCILIĞI DALINA AİT KAZANIMLAR 

• Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve tıbbi atıkların ayrıştırılmasına yardım eder.